Skład RD Groszowice

Drukuj

SKŁAD  RADY  DZIELNICY GROSZOWICE

 
 
Przewodniczący Rady Dzielnicy Grzegorz Siemiątkowski tel.: 605 883 629
Z-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Patryk Kondziela tel.: 781 150 710
Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Henryk Bąk tel.: 600 357 642  
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Jacek Pilawka Tel.: 502 095 129
Radni Dzielnicy Groszowice.

Henryk Grala – Członek Zarządu Rady Dzielnicy
Joanna Okos – Członek Zarządu Rady Dzielnicy
Mariola Skrzypczyk – Członek Zarządu Rady Dzielnicy
   
Grzegorz Czioska - Radny
Dominika Kopiec - Radna
Marek Kopyłowski - Radny
Joachim Laksy - Radny
Zygmunt Lelit - Radny
Mirela Ulrich - Radna
Stanisław Wójcik - Radny
Grzegorz Zwolak - Radny