Sesja Rady Dzielnicy Groszowice

Drukuj
OGŁOSZENIE
W dniu 17-11-2016 godz. 17:45  w Szkole Podstawowej nr 24 ( budynek hali sportowej I piętro .)  odbędzie się Sesja Rady Dzielnicy Groszowice.
Sesje  są otwarte dla mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych pracą Rady Dzielnicy.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza sesji
5. Przedstawienie porządku obrad
6. Zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad
7. Przeprowadzenie głosowań w temacie zmian
8. Podjęcie uchwały: §  W sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
9. Poddanie uchwały pod głosowanie.
10. Omówienie propozycji wydania 111 000 zł w 2017 r
11. Dyskusja
12. Poddanie propozycji pod głosowanie
13. Komunikaty
--  informacja Przew. Zarządu dotycząca wykorzystania środków Rady Dzielnicy na 2016 r.
--  informacje Przew. Zarządu na temat podjętych działań między sesjami.
14. Zamknięcie obrad                                                                   

Rada Dzielnicy Groszowice