REMONT UL. POPIELUSZKI, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Drukuj


Pragnę poinformować mieszkańców o inwestycjach na rok 2016.
W wyniku wielu spotkań, jakie odbyłem w styczniu, otrzymałem zapewnienie o dalszej kontynuacji przebudowy ul. Popiełuszki na odcinku od Przedszkola „BAJKOWA RODZINA” do ul. Oświęcimskiej.
Na dzień dzisiejszy oczekujemy na wykonanie projektu, oraz wyłonienie wykonawcy i przystąpienie do prac.
Następną inwestycją, która została potwierdzona to budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kredytowej.
Projekt został wykonany w 2015 r w ramach kwoty 100 000 zł, jaką na inwestycje posiadała do dyspozycji Rady Dzielnicy Groszowice.
 
Przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Groszowic                             
Bąk Henryk