II Festiwal Dzielnic

OGŁOSZENIE

W dniu 20-09-2016 godz. 18:30  w Szkole Podstawowej nr 24 ( budynek hali sportowej I piętro .)  odbędzie się Sesja Rady Dzielnicy Groszowice.
Sesje  są otwarte dla mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych pracą Rady Dzielnicy.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza sesji
5. Przedstawienie porządku obrad
6. Zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad
7. Przeprowadzenie głosowań w temacie zmian
8. Podjęcie uchwały:
9. W sprawie korekty planu finansowego Dzielnicy Groszowice na rok 2016 Uchwała Nr II/25/Grosz/16  -  dyskusja
10. Poddanie uchwały pod głosowanie.
11. Przedstawienie nowego Regulaminu Noclegowni - dyskusja
12. Sformułowanie ewentualnych propozycji do projektu Regulaminu Noclegowni i poddanie ich pod głosowanie.
13. Przedstawienie propozycji programu Rady Dzielnicy na udział w II Festiwalu Dzielnic
14. Zatwierdzenie lub wprowadzenie zmian w programie .
15. Głosowanie nad przyjęciem programu na II Festiwal Dzielnic.
16. Komunikaty
   --  informacja Przew. Zarządu dotycząca wykorzystania środków  
        Rady Dzielnicy na 2016 r.
   --  informacje Przew. Zarządu na temat podjętych działań między       
       sesjami.
17. Zamknięcie obrad                                                                   

Rada Dzielnicy Groszowice

Rekompensata za niedogodności.

"Miejska spółka z Opola "przeprasza" za uciążliwe wysypisko. Zakład Komunalny podarował mieszkańcom siłownię na świeżym powietrzu. To forma rekompensaty za duże uciążliwości związane z sąsiedztwem składowiska odpadów. Pięć urządzeń stoi tuż obok Domu Dziennego Pobytu, który działa przy ulicy ks. Rudzkiego. Nie każdy jednak wie, że budowę siłowni - wartej ponad 17 tysięcy złotych - sfinansowała miejska spółka, zajmująca się zarządzaniem strefą płatnego parkowania, cmentarzami, a także wysypiskiem przy ulicy Podmiejskiej. To właśnie na nie niemal każdego lata skarżą się mieszkańcy Groszowic. Zwłaszcza wówczas gdy panują wysokie temperatury, a to z kolei powoduje, że składowisko śmierdzi." ... Czytaj więcej na nto.pl
Zdjęcie: ©Sławomir Mielnik

Policjanci na posterunku tylko raz w tygodniu. "Nie muszą być częściej"

"Dobrych kilka lat mieszkańcy Groszowic zabiegali o utworzenie na terenie ich dzielnicy posterunku policji. Kiedy wreszcie po wielu perturbacjach policjanci zaczęli tam dyżurować, okazało się, że... nie mają nic do roboty."...czytaj więcej na Wyborcza.pl
Zdj:
JAGODA GOROL (Agencja Gazeta)