SPOTKANIE Z PREZYDENTEM MIASTA OPOLA

Prezydent miasta Opola, Arkadiusz WisniewskiRada Dzielnicy Groszowice zaprasza na SPOTKANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA Z MIESZKAŃCAMI GROSZOWIC , GROTOWIC , MALINY.
06 grudnia 2016r   GODZ 17:00 Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Gorzołki 4 w Groszowicach.
(Na zdjęciu Prezydent miasta Opola, Arkadiusz Wiśniewski)

Sesja Rady Dzielnicy Groszowice

OGŁOSZENIE
W dniu 17-11-2016 godz. 17:45  w Szkole Podstawowej nr 24 ( budynek hali sportowej I piętro .)  odbędzie się Sesja Rady Dzielnicy Groszowice.
Sesje  są otwarte dla mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych pracą Rady Dzielnicy.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza sesji
5. Przedstawienie porządku obrad
6. Zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad
7. Przeprowadzenie głosowań w temacie zmian
8. Podjęcie uchwały: §  W sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
9. Poddanie uchwały pod głosowanie.
10. Omówienie propozycji wydania 111 000 zł w 2017 r
11. Dyskusja
12. Poddanie propozycji pod głosowanie
13. Komunikaty
--  informacja Przew. Zarządu dotycząca wykorzystania środków Rady Dzielnicy na 2016 r.
--  informacje Przew. Zarządu na temat podjętych działań między sesjami.
14. Zamknięcie obrad                                                                   

Rada Dzielnicy Groszowice

WNIOSKI DO BUDŻETU Z DZIELNICY GROSZOWICE

Nowoczesne lampy już są!

Wreszcie zaświeciły nowoczesne lampy oświetlające przejścia dla pieszych.
Tak wygląda przejście dla pieszych  w okolicy skrzyżowania ul. Rudzkiego z ul. Dunikowskiego oraz przejście na ul. Popiełuszki